Dlouholetá tradice

Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. má dlouholetou tradici a to již od roku 1951 kdy 5. června vzniklo JZD v Pískové Lhotě. V roce 1976 vzniklo JZD Mír se sídlem v PL sloučením několika družstev v okolí. V roce 1993 po transformaci vzniklo Zemědělské družstvo Písková Lhota. V roce 2005 usnesením členské schůze došlo ke změně právní formy družstva na akciovou společnost.

Moderní technika

Technická vybavenost a.s. splňuje požadované nároky na agroenvironmentální opatření. A.s. vlastní několik traktorů vyšší vykonové třídy značky John Deere, sklízecí mlátičky JD, manipulator Manitou, secí kombinaci pöttinger, sečku JD na kukuřici, postřikovač HARDI, posklizňovou linku včetně sušky a skladů produkce rostlinné výroby.pěstované produkty

  • pšenice ozimá
  • oves nahý
  • kukuřice
  • slunečnice
  • hrách
  • soja
  • ! brambory ! novinka
  • kvalitní seno

Rychlý kontakt